Oblasti a formy pomoci

obrázok na psychoterapiuPsychoterapia nie je nijaká zázračná metóda a nikdy nemôže pomôcť tam, kde nie je snaha a motivácia zo strany človeka, ktorý pomoc vyhľadá. Veta, že každý človek je najväčším odborníkom na svoje ťažkosti, je naozaj pravdivá, a ja sama som o nej presvedčená. Ale existuje veľa príčin, kedy má človek k tejto svojej vnútornej sile a múdrosti, zablokovaný prístup, a vtedy je vhodné vyhľadať odborníka, ktorý mu dopomôže mobilizovať jeho vlastné vnútorné sily a uľahčí mu prísť do blízkosti k sebe samému. Táto cesta samozrejme nie je vždy jednoduchá, môže byť dlhá a bolestivá, ale výsledok stojí za to. Medzi základné ťažkosti, ktoré človeku bránia v slobodnom prežívaní, a kedy sa psychoterapia využíva ako hlavná alebo doplnková liečebná metóda patria: úzkosti, strach, depresie, rôzne druhy fóbií, závislosti, psychosomatické ochorenia, poruchy spánku, poruchy príjmu potravy, problémy v sexuálnom živote, syndróm vyhorenia, trauma.

Ponúkam individuálnu terapiu a poradenstvo pre dospelých:

  • pri práci na vlastnom osobnostnom raste,
  • pri osobnostných a emocionálnych problémoch,
  • pri vzťahových problémoch (v partnerstve, v rodine, s deťmi, v zamestnaní…),
  • pri hľadaní zmyslu, prípadne pri frustrácii tejto túžby,
  • poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy
  • sprevádzanie a pomoc pri narodení dieťaťa s postihnutím
  • poradenstvo pre ľudí, ktorí majú chronické zdravotne problémy, psychosomatické ochorenia,

individuálnu terapiu pre deti (pomoc pri zvládaní náročných životných situácií, traumatických zážitkov, vývinových míľnikov…).

Ponúkam pomoc dospelým, mladistvým,  ktorí nie sú, alebo už nie sú vážne duševne chorí a nachádzajú sa v stave existenciálnej núdze – trpia stratou orientácie vo vlastnom živote.

Comments are closed.