O mojej terapii a mojom prístupe

Ku svojmu psychoterapeutickému smeru som sa dopracovala ešte počas strednej školy, kedy som sa prvý raz stretla s myšlienkami V.E.Frankla, ktoré ma hlboko zasiahli a ovplyvnili. Dali mi odpovede na mnohé moje otázky a potvrdili mi môj vlastný vnútorný postoj k sebe a ku svetu. Logoterapia sa stala mojou životnou filozospiralafiou a existenciálna analýza (ďalej iba EA) prostriedkom, prostredníctvom ktorého môžem poskytnúť pomoc iným. EA je psychoterapeutický smer, ktorého cieľom je pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autentickému zaujatiu postoja a zodpovednému zachádzaniu so sebou a so svetom. To znamená, že sa snaží človeku dopomôcť, aby dokázal žiť svoj vlastný život v súlade so sebou, s tým, čo je pre neho vnútorne súhlasné a prirodzené, a čo ho napĺňa a robí šťastným. A toto všetko by mal žiť slobodne a zodpovedne s ohľadom na svet, ktorý ho obklopuje. Svet človeku neustále dáva nejaké podnety, je s ním v dialógu a očakáva od neho odpovede. Tak sa v EA mení otázka: „Čo ešte môžem očakávať od života?“ na otázku: „Čo život očakáva odomňa?“. Niekedy ale z rôznych dôvodov (v dôsledku choroby, smútku, vyčerpania…) na otázky sveta človek nevie reagovať, alebo ich ani nedokáže vnímať. Hodnoty sveta ho prestávajú oslovovať, chýba mu energia a zaplavuje ho prázdnota. Práve v takomto prípade sa stáva terapeut sprievodcom človeku počas jeho náročného obdobia života. Pomáha mu k tomu, aby obnovil dialóg so svetom, aby sa dokázal znova nechať osloviť tým, čo je pre neho dôležité a čo mu prináša zmysluplnosť a aby aktívne, pre seba najhodnotnejšie napĺňať požiadavky situácie. EA je založená na fenomenologickom prístupe k človeku a prevažne na verbálne vyvolaných procesoch a ako taká nepracuje s interpretáciami, ale s tým, čo je a čo sa ukáže.

Ako teda ja sama seba vnímam v roly terapeuta? Som človek, ktorý cíti hlbokú úctu a rešpekt k ľudskému životu. Mám v sebe obdiv ku každému, kto má v sebe odhodlanie a silu žiť svoj život pravdivo a zmysluplne. Je pre mňa potom cťou takéhoto človeka sprevádzať na určitom úseku jeho života a pomáhať mu nachádzať jeho vlastné odpovede na otázky, ktoré mu život kladie. Nevlastním nijaký zázračný prútik, ani liek, ktorým by som vedela všetko vyliečiť. Čo vlastním, je dôvera v ľudský rast a schopnosť človeka napĺňať život, nech je akokoľvek ťažký či tragický, zmyslom, prostredníctvom uskutočňovania hodnôt.

Comments are closed.