Cenník

Individuálna poradenstvo: jedno stretnutie (50 minút) – 40 €

Poradenstvo pre rodičov (50 minút) – 40 € ,  (100 minút) – 70 €

V prípade, že sa nebudete môcť dostaviť na dohodnuté stretnutie, poprosím vás, aby ste mi to oznámili minimálne 24 hodín vopred. Inak sa suma uhrádza v plnej výške.

 

Comments are closed.